براي تغيير قالب روي رنگ مورد نظر كليك نماييد
جستجوی اطلاعات نماد
نماد :
ورود به بخش عضویت
آشنایی با بازار اوراق بهادار
 • تحليل
عنوان تاريخ
خدمات تحلیلي بورس24 ٢٢/٠٣/١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • بورسهای بزرگ جهان
 • کارگزاریهای بزرگ جهان
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٨١ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٢٠٨ ٥
يورو تومان/عدد ٣,٣٤٤ ١٣
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٢٧٥ ١
ريال عربستان تومان/عدد ٧١٤ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٨٠ ٥
درهم امارات تومان/عدد ٧٣٠ ٠
 
 
 
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد
کارخانجات مخابر... ٣,٦١٦ ١,٢٠٠ ٤٩.٦٧
تجهيزات ‌هپكو ٨٦٥ ٨٤ ١٠.٧٦
هنکل پال وش ٧,٠٠٠ ٦٦٨ ١٠.٥٥
داروسازی سبحان(... ٥,٢٣٤ ٣٢٢ ٦.٥٦
صنعتی آبگینه ٦٥١ ٣٩ ٦.٣٧
شيشه رازي ٥,٥٥٣ ٢٩١ ٥.٥٣
شرکت گروه فن آوا ٣,٣٦٨ ١٦٧ ٥.٢٢
پتروشيمي اميركبير ٧,٤٦٩ ٣٦٨ ٥.١٨
گسترش تجارت ایر... ١,٤٣١ ٧٠ ٥.١٤
نفت بهران(تقدم) ١٠,٦٨٠ ٥١٢ ٥.٠٤